Beheersplan Heulepark (Heule)

Heulepark had dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit - als belangrijke groene ruimte - aan op het landschapsproject 'Heerlijke Heulebeek'. De stad Kortrijk voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. De afbraak van de conciërgewoning vond plaats in 2017. Begin januari 2018 vingen de eigenlijke werken aan het plein aan (zijde dorpskern) en begin juli 2018 werd dit officieel geopend.

Historisch park, groene long van Heule

Ooit was Heulepark, een Engels landschapspark, de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad besliste vorige legislatuur om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad ook de leefbaarheid in de dorpskern van Heule.

Voor het park werd een beheersplan opgemaakt die de toekomstvisie voor de komende 20 jaar beschrijft. Op deze manier werden er ook subsidies gekregen vanuit erfgoed Vlaanderen. Het beheersplan blijft 20 jaar van kracht waardoor de geplande werken gefaseerd kunnen uitgevoerd worden.

Het team van Buro Bossaert/Demeyere J.&A. werd aangesteld om het beheersplan op te maken voor zowel Heulepark als voor het Kasteel. Zij hebben een historische analyse uitgevoerd van het project en een voorstel uitgetekend voor de toekomst. Bij de opmaak van het beheersplan werden de bewoners van Heule betrokken. Het beheersplan werd verschillende keren voorgelegd aan een adviesgroep van Heulenaars. Denk hierbij aan jeugdbewegingen, scholen, natuurpunt, bib, ... Ook konden de Heulenaars deelnemen aan een parkwandeling met het studiebureau om alle voorstellen en nieuwigheden te ontdekken.

Heulebeek versus Heulepark

De Heulebeek stroomt door het park van Heule. Naast de beek is er ook de vijver van het Heulepark. Tussen de Heulebeek en de vijver is een verbinding aanwezig met terugslagklep voor het voeden van de vijver. 

De Heulebeek overstroomt één tot tweemaal per jaar. Tijdens de winter is er op regelmatige basis een overstroming van de vijver in het komvormig gazon tot aan het waakpeil. 

Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en optimaliseren toegankelijkheid

In augustus 2019 startte een aannemer met de een grondige opknapbeurt van het park. Verschillende bomen in het park werden gerooid of gesnoeid en de vijver die in verbinding staat met de Heulebeek werd uitgebaggerd. Tegelijkertijd werden ook nieuwe groen (bomen en onderbeplanting) geplant in het nieuwe park. Er werden nieuwe speeltoestellen voorzien. Dit alles zorgde ervoor dat het park een stuk aantrekkelijker geworden is.

In de loop van 2020-2021 wordt onderzocht welke fases in de nabije toekomst opgestart kunnen worden. Tegen eind 2024 moet het park volledig afgewerkt zijn.

 

Engagement

Stad Kortrijk engageert zich om de beleving van de Heulebeek in het Heulepark te verhogen door middel van aanleg van een verlaagde zitplaats aan de beek ter hoogte van de brug aan de Peperstraat. De bruggen over de Heulebeek aan de Peperstraat, het kasteel, het bos en de overloop naar de vijver, alsook de brug over de vijver worden vernieuwd/gerenoveerd. Deze werkzaamheden zijn gepland in de loop van 2022.

Daarboven zijn nog andere werkzaamheden in het park gepland zoals de komst van een overdekte fietsenstalling aan de bibliotheek, herstel van de vijvermuren, creëren van een betoverend bos, heraanleg van de paden en herstel van de inkom aan de Gullegemsestraat. De start van deze werkzaamheden zijn gepland in 2022, het einde der werken is voorzien in 2024.

Samen met de VMM engageert stad Kortrijk zich om de oevermuren van de Heulebeek aan het kasteel te restaureren.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
stad Kortrijk
Actor
Vlaamse milieumaatschappij

Meer informatie

Contact

stad Kortrijk