Bescherming Berkenlaan

Bij piekbuien is het mogelijk dat de woningen in de Berkenlaan, en bij uitbreiding de Berkenlaan zelf, onder water zullen komen te staan, gelet op de verwachte toename aan lange regenbuien, indien er niets gedaan wordt. De VMM stelt voor om ter hoogte van de Berkenlaan een keerwand met winterbed te plaatsen. Op deze manier kunnen de huizen in de Berkenlaan niet overstromen. Bij uitbreiding wenst de VMM ook meer stroomafwaarts (richting Sint-Eloois-Winkelstraat) een winterbed aan te leggen. Door deze maatregelen zal het maximaal peil van de Heulebeek bij buien tien centimeter minder hoog liggen. 

Bovendien kan het creëren van een winterbed er ook voor zorgen dat de Heulebeek makkelijker te onderhouden valt. Ter hoogte van de Berkenlaan is er namelijk een knijp die in het verleden reeds zorgde voor overstromingen ter hoogte van de Overheulestraat. 

Er wordt voorgesteld om de betrokken inwoners elk individueel uit te nodigen om met hen het project te bespreken en hun specifieke situatie te bekijken. 

We willen samen met deze buurt en de gemeente komen tot een oplossing

Uit modellering blijkt dat inzetten op de structuurkwaliteit essentieel is om de goede toestand van de Heulebeek te bereiken. Enerzijds zullen de vele waterplanten in het winterbed voor een hoger zelf zuiverend zorgen. Ze halen nutriënten uit de Heulebeek, wat tot een betere waterkwaliteit zal leiden. Anderzijds is een ecologisch ingericht winterbed met flauwe oevers en veel vegetatie een geschikte verblijfplaats voor allerhande ongewervelden of macro-invertebraten.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
VMM en Wevelgem