Blekerij - Kortrijk

Van Bleekweide tot industriële site


Het bleken van linnen gebeurde te Kortrijk al in de l2de eeuw, hoofdzakelijk te noorden van de Leie. Om linnen te bleken zijn vochtige weiden nodig. Die vond je op de zogenaamde Broeimeersen. Men neemt aan dat de monniken van de Sint Amandsproosdij de eerste bleekweiden aanlegden door afwateringsgrachten naar de Leie te graven. De hospitalen, die grote hoeveelheden linnen gebruikten, hadden hun eigen uitgestrekte bleekweiden. Eén van de grootste industriële blekerijen was de blekerij Vercruysse aan de Meensesteenweg, die in 1920 overgenomen werd ander de naam Blanchisserie de Courtrai.


Nieuwe stedelijke ontwikkeling


De NV Masureel- Bleko, gespecialiseerd in textielveredeling, verhuisde recent haar activiteit naar Wevelgem. Op dit deel van het terrein komt ruimte voor 2 woontorens met achterliggende appartementen in het groen. Aan de kant van de stadsring komt ruimte voor handel en kantoren.
De Oude Leie-arm krijgt een prominente plaats in de beleving,
Bij de herontwikkeling van de site is er ruimte voor meer natuur. In de omgeving van de Leie en de Oude Leie-arm wordt een groenzone aangelegd. Er is ook de aanleg van een brede groene verbinding over de site richting Meensesteenweg voorzien.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Trekker
stad Kortrijk
Afbeelding