Brug Bissegem-Marke

Opwaarts Kortrijk worden twee bruggen vernieuwd om de noodzakelijke vrije hoogte van 7m te bekomen. Het gaat om de spoorbrug ‘Drie Duikers’ en de brug Bissegem-Marke. Uitvoering van deze deelprojecten is voorzien vanaf 2020.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
De Vlaamse Waterweg
Actor
Stad Kortrijk
Afbeelding