Comines – Zone du Parc de l’Orchidée

Voortgang / planning:

Start van de programmeringsstudie: voorjaar 2020 (1 jaar) met een luik ‘co-constructie’. Het doel is het opstellen van een masterplan inzake inrichting/gebruik, het definiëren van de technische en financiële voorwaarden en het vastleggen van een uitvoeringsfasering.


Doelstelling/samenvatting:  

In het kader van het beleid ‘Espace Naturel Métropolitain’ van de Métropole Européenne de Lille is het de bedoeling de toekomstige inrichting van het Parc de l’Orchidée (20 ha) vast te leggen met het oog op de creatie van een natuur- en recreatiezone teneinde het groene en blauwe netwerk langs de Leie uit te breiden. Deze zone zal de inwoners van Comines toegang verlenen tot de grensoverschrijdende Leievallei – Parc de la Lys. Een van de uitdagingen bestaat erin deze zone te verbinden met het jaagpad en/of de site De Balokken, ingericht in het kader van het Interreg-project Corrid’or.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema

Meer informatie

Contact

 

 
Afbeelding