Ecologische ordening

Doel van het project: op de vroegere visvijver van Aubechies (Beloeil) de inheemse wilde fauna en flora onwikkelen op de oevers en ervoor zorgen dat het grote publiek kan beschikken over informatie betreffende ecologische vereisten, het ecosysteem van stilstaande wateren, enz.

Het beheer bestaat erin om de zuidelijke kant van de vijver te "verdedigen" door paaltjes te plaatsen, een vlechtwerk van bundels wilgentwijgen aan te brengen, het plaatsen van een net en van een geotextiel om te voorkomen dat grote vissen (vooral karpers (Cyprinus Carpio)) toegang krijgen tot dit deel van het water en ook om grond en kalkstenen vast te houden die dienen als ondergrond voor de ontwikkeling van moerasplanten.  Nadien werden moerasplanten aangeplant in deze zone, met de medewerking van SPW-DNF. Om de duurzaamheid van de nieuwe beplanting te vrijwaren, werd ook een strijd aangevat tegen de muskusrat (Ondatra zibethicus) in samenwerking met de SPW-DCENN. Dit project werd uitgevoerd in 2013-2014

Project locatie

Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et Contrat Rivière Dendre
Actor
SPW

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com
PNPE : Benoît Gauquie 069/77 98 74 - bgauquie@pnpe.be