Fiets-en wandelpad langs de Zaubeek - Zulte

De Zaubeekvallei is één van de belangrijke valleigebieden in Zulte.  Ze zorgt voor een belangrijk, lokaal, blauw en groen netwerk.  Jaren van menselijk ingrijpen door woning- en wegenbouw, hebben de natuurlijke vallei van deze waterlopen ingeperkt.   Hierdoor resulteren natte periodes in overstromingsschade.

Bovendien krijgt de Olsenestraat  vandaag te maken met heel wat doorgaand verkeer, om de gewestweg te omzeilen. Net omdat de Olsenestraat de Zaubeekvallei doorsnijdt, vormt dit een gevoelige plek in het groenblauw netwerk. Het verminderen van de hoeveelheid doorgaand verkeer kan in eerste instantie worden bekomen door het reguleren van dit verkeer aan de hand van het verkeersbord B12.  Deze ontmoedigende verkeersfilter zal niet enkel zorgen voor het verminderen van het doorgaand verkeer, maar kan op termijn ook resulteren in het effectief versmallen van het wegprofiel ter hoogte van de Zaubeek.  Zo krijgt de groenblauwe vallei opnieuw meer ruimte en zichtbaarheid en zal het verkeer automatisch vertragen, wat voor een aangenamere beleving voor fietser en voetganger zorgt.

Van deze opportuniteit zal ook gebruik gemaakt worden om een fietstunnel onder de spoorweg aan te leggen dewelke aansluit op de fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk.

Om vanuit dit bewoonde en bebouwde centrum ontsluiting te creëren voor voetgangers en fietsers wenst de gemeente langs de oevers van de Zaubeek een passief recreatieve verbinding doorheen weiland te maken.  Dit vormt een groene verbinding tussen de fietstunnel aan de F7 naar de N43 om daar over te steken langs de site van de Geko naar de Leie.

Het project van Geko wordt in een aparte fiche toegelicht.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Thema
Trekker
Gemeente Zulte
Actor
Eigenaars van de gronden langs de Zaubeek om het wandelpad richting N43 te realiseren. Infrabel om de tunnel te realiseren

Meer informatie

Contact

Sofie Dierick, Centrumstraat 8, 9870 Zulte, 0478/56.39.59, sofie.dierick@zulte.be

Afbeelding
Afbeelding