Groen Lint Moorsele

Het Groen Lint in Moorsele is een herinrichtingsproject van de Heulebeekvallei in het centrum van Moorsele. Het werd heringericht naar aanleiding van de noodzakelijke collectorwerken van Aquafin, maar ook de aanleg van waterzuiveringsinstallatiies en de aanpak van de overstromingsproblematiek van de Heulebeek.


Het Groen Lint is een groene valleizone met ruimte voor recreatief gebruik, waterberging en natuurontwikkeling. Het verbindt ontbrekende schakels in het provinciaal fietsroutenetwerk. Lokale verbindingen worden gelegd tussen de kern en noordelijke woonwijken.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
gemeente Wevelgem
Actor
VMM
Afbeelding