Groene Slinger Moorsele

De gemeente Wevelgem zet een nieuwe stap in de uitvoering van de gebiedsvisie ‘Heerlijke Heulebeek’.  Het project ‘Kleine Bergelen’ moet één van de groene ruimtes worden die samen de ‘groene slinger’ van Moorsele vormen.  In de gebiedsvisie wordt vooropgesteld dat het zandwinningsgebied langs de E403 kan ontwikkeld worden tot een recreatief waterrijk natuurgebied.  De gemeente wil deze visie in de praktijk brengen, oa met de steun van Groene Sporen en mogelijk ook met Europese cofinanciering.  De eerste stap,  de opmaak van een RUP, is al gezet en wordt in de loop van 2015 afgewerkt.  Daarna zal de gemeente de gronden proberen te verwerven, het landschapsplan om te zetten in terreinacties en het geheel recreatief te verbinden met de Heulebeek (verbinding Heerweg – Secretaris Vanmarckelaan). 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
gemeente Wevelgem
Afbeelding