Havenzone AGRIPORT van PECQ

Bimodale terminal met een oppervlakte van  +/- 49.000 m2
Openbare kosten : 7.350.751 € via het financieringsprogramma EFRO 2014-2020
Private kosten : ongeveer gelijk aan de openbare kosten 
Openbare investeringen : verlenging van de kade, leggen van tegels voor een opslagzone en intern stratenplan 
Private investeringen : bouw van opslaghallen en silo's
Type activiteit : landbouw en voeding 
Concessiehouder : AGRIPORT DE PECQ S.A. – Duur van het contract : 30 jaar
Jaarlijks gegarandeerd minimum aantal ton: 200.000 ton via waterwegen
 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
SPW Mobilité – Direction de voies hydraulique de Tournai pour l’acquisition des terrains Port Autono
Actor
L’EUROPE, le SPW mobilité- Direction des Voies Hydraulique de Tournai, le Port Autonome du Centre et de l’Ouest et les partenaires privés : AGRIPORT de PECQ S.A., COSUCRA GROUPE S.A., HUILERIE VANDEPU

Meer informatie

Contact

PACO SCRL – Rue Mercure 1 à 7110  HOUDENG-GOEGNIES
Madame Catherine MAHEUX, Directrice
Tél. : 064/23.67.00
info@le-paco.be
 

Afbeelding