Heraanleg Driekerkenstraat

In dit project wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Driekerkenstraat, Neerbeekstraat en Rietput. Door het project worden de bestaande vuilwaterlozingen op de Neerbeek (lozing Rietput en Neerbeekstraat) opgenomen op het rioleringsstelsel. Dit zorgt voor zuiverder water in de Neerbeek. In combinatie met de rioleringswerken wordt de Driekerkenstraat heraangelegd met aandacht voor veilig fietsverkeer.

Project locatie

Watersysteem
Gebied

Meer informatie

Contact

Stad Kortrijk - team planning en openbaar domein