Herinrichting Martinushof Deinze (Petegem aan de Leie)

Dit project herovert ruimte die door de jaren heen volledig aan de auto toebehoorde en schenkt ze terug aan de inwoners van de stad onder de vorm van een integraal onderdeel van de groenblauwe ruimte rondom de Leieboorden. Het past ook in de visie op de stad die ontwikkeld werd bij het strategische stadsvernieuwingsproject “Stedelijk wonen aan de Leie II”. De stad Deinze zet sterk in op verdichting in de stadskern, met Stedelijk wonen aan de Leie I en II als belangrijkste uithangborden. Belangrijk bij het stimuleren van deze verdichting, is om ook de openbare ruimte in de stad zo kwalitatief en aangenaam mogelijk in te richten, om op bovenlokaal niveau als kleine stad zijn troeven van aantrekkelijkheid op het gebied van stedelijk wonen uit te spelen in de concurrentie met het randstedelijk en landelijk wonen.

 

Bij de visie die ontwikkeld werd naar aanleiding Stedelijk wonen aan de Leie II, werd de ambitie uitgesproken om een groenblauwe ruimte rond de Leieboorden verder te ontwikkelen als bijkomende groene long in het stadscentrum. De herinrichting van deze “groen/blauwe” Leieruimte als stedelijke groene ruimte met een duidelijke betekenis voor de stadskern is één van de hoekstenen van de stadskernvernieuwing. Binnen het projectgebied zullen ook een aantal lig- en zitvoorzieningen ontworpen worden om het verblijven in de nieuwe groene ruimte te faciliteren.

Dit onthardingsproject sluit naadloos aan bij deze visie: ze zal de groenblauwe ruimte rondom de oude Leiearm in het centrum van de stad uitbreiden en vervolledigen met de te ontharden oppervlakte. Op deze manier wordt er extra groene ruimte gecreëerd in het stadscentrum en wordt de groenstructuur hersteld, hetgeen wonen in de kern aantrekkelijker maakt voor inwoners. In de buurt is er een nieuwbouwproject, waar de groene ruimte ook op privéterrein verder zal worden doorgetrokken. De projectzone zal door dit project integraal onderdeel worden van het stadspark en zal aan de inwoners van het centrum extra toegankelijke groenruimte bieden. De relatie met het water van de oude Leiearm zal ook benadrukt worden door de aanleg van een vlonderpad, die zal zorgen voor beleving van het water in het centrum van de stad.

 

Dit project kan daarnaast ook een voorbeeldproject zijn voor andere dergelijke locaties in andere steden en gemeenten maar ook in de verschillende deelgemeenten van de stad Deinze. Dankzij de nabijheid van een wooninbreidingsproject, kan de kwalitatieve, groene invulling van voorheen volledig op de auto gerichte, verharde ruimte ook een eye-opener zijn voor verschillende projectontwikkelaars, waarbij ook voor hen duidelijk wordt dat een kwalitatief, groen ingerichte openbare ruimte in de nabijheid van hun project een veel grotere meerwaarde is dan extra parkeerplaatsen of een volledig geasfalteerde toegangsweg. In het vergunningenbeleid worden projectontwikkelaars dan ook als partner voor de transitie van het stedelijk landschap meegenomen. In het geval van het wooninbreidingsproject naast de onthardingszone werd als last een fietsverbinding opgelegd. De eigenlijke ontwikkeling van het fietspad zal doorheen de ontwikkeling van het project definitiever worden.

 

De ontharding zal uiteraard een positief effect hebben op de waterhuishouding. Het voorzien van extra groene ruimte in de stad zal letterlijk en figuurlijk meer ademruimte geven aan Deinze en haar inwoners. De afgewerkte openbare ruimte zal in beheer van de stad zijn. Zij zal ook instaan voor het onderhoud.

De effectieve afname van de verharde oppervlakte bedraag in dit project 900 m². Aangezien in de projectzone er momenteel een zone van 1.100 m² volledig verhard is, zal er in totaal maar liefst 82% van de projectzone effectief onthard worden en een nieuwe, groene inrichting krijgen.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
Vlaamse Waterweg

Meer informatie

Contact

Tom De Keyser

Brielstraat 2

9800 Deinze

093810708

tom.Dekeyser@deinze.be

Afbeelding
Afbeelding