Herontwikkeling GEKO site Zulte

De voormalige KMO-site Geko die momenteel volledig bebouwd en verhard is, wordt in de nabije toekomst gesloopt.  Het volledige terrein heeft een oppervlakte van 25.800 m².

Bij de gesprekken met de projectontwikkelaar werd de visie van de gemeente Zulte die is vastgelegd in het structuurplan bekendgemaakt.

Aan de projectontwikkelaar wordt opgelegd dat 1/3 van de oppervlakte als publiek groen moet ingericht worden (linkerkant).  Op de overige 2/3 wordt verdichting toegestaan mits aanleg van een groenpark met semi-publiek karakter.

 

Hiermee streeft Zulte naar een groene, kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving die veilig gesteld wordt voor de toekomst.

De site zal in de toekomst bereikbaar zijn via het nog te ontwikkelen wandelpad langs de Zaubeek vanaf de nog aan te leggen fietstunnel in de Olsenestraat onder de spoorweg.

Hiervan is een aparte fiche beschikbaar.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Thema
Trekker
Gemeente Zulte

Meer informatie

Contact

Ludwig Van Luchene, Centrumstraat 8, 9870 Zulte, 09/243 14 34, ludwig.vanluchene@zulte.be

Afbeelding