Inrichting van de vallei van de Spierebeek en Robecijnplein

Langsheen de Grote Spierebeek tussen Het Nieuw Centrum en het Robecijnplein heeft Agentschap Natuur en Bos de percelen kunnen verwerven en werkt aan een natuurlijke inrichting en beheer van de beekvallei. Hiervoor is een inrichtingsplan opgemaakt dat aan de bevolking werd voorgesteld. Het gebied bestaat uit verschillende zones: botanisch grasland, herstel van 'laantjes',speelzones, bosaanplant, ... De restanten van de oude vestingslinie worden meegenomen in het plan.
Deze inrichting van het landschap zal een meerwaarde vormen voor de gemeente. Tegelijk voorziet de gemeente een wandelpad aan de achterkant van de Sint-Amandswijk.
Op termijn wordt ook de bedding van de beek, die nu grotendeels verland is, terug watervoerend gemaakt in samenwerking met de VMM.


Een droom voor het Robecijnplein
Het Robecijnplein is het centrale plein van de deelgemeente Spiere. Met de bouw van ‘Het Nieuwe centrum’ en de leegloop van de kerk verschoof echter het zwaartepunt van het dorp weg van het Robecijnplein. Bovendien verdween door de bypass en het dichtleggen van de Grote Spierebeek één van de weinige interessante confrontaties tussen het stedelijke centrum en het waterlandschap van de gemeente Spiere. Het resultaat is een sombere kale vlakte. Dit is niet in staat om de overgebleven publieke activiteiten aangenaam te herbergen, laat staan te stimuleren. Nochtans heeft de plek enkele sterke troeven. De kerk op zijn sokkel en de sporadische doorzichten naar het landschap zijn ronduit indrukwekkend.
In het kader van een Win Vorm oproep heeft het ontwerpbureau Delva een ontwerp opgemaakt voor de heraanleg van het Robecijnplein als een ontmoetingsplek voor de bevolking. Dit plan wordt binnenkort uitgevoerd met steun vanuit het plattelandsprogramma PDPO.
Vanop het nieuwe plein wordt ook een uitzicht gecreëerd op de vallei van de Spierebeek en het omgevende landschap

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
ANB
Actor
gemeente Spiere-Helkijn
Afbeelding