Kerk Bossuit

Artistieke transformatie van de kerk van Bossuit


In het voorjaar van 2009 richtte het gemeentebestuur van Avelgem een commissie op om een nieuwe toekomst te geven aan de kerksite. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Avelgem, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeester, de intercommunale Leiedal, de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen en enkele externe deskundigen. Na afweging van de verschillende scenario's kwam de commissie tot het besluit dat een artistieke transformatie van de kerk de beste oplossing zou zijn. Door de kerk om te vormen tot kunstwerk en niet af te breken, kan de site haar betekenis behouden en zelfs een nieuwe belevingswaarde krijgen voor de bewoners van Bossuit en voor de vele passanten.


Uit een lijst van een twintigtal hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland die ervaring hebben met dit soort grootschalige opdrachten, werden vijf kunstenaars geselecteerd om een project uit te werken, 3 buitenlanders en 2 Belgen.
Uiteindelijk werd de Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey geselecteerd. In haar voorstel wordt de kerk getransformeerd tot een sculpturaal monument dat de nadruk legt op het spirituele van de plek en de kerk/begraafplaats als geheugen van het dorp.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Actor
Gemeente Avelgem, Leiedal, Provincie West-Vlaanderen
Afbeelding