Kleppestraat - Dadizele, Moorslede

Het plangebied  omvat een deel van de kernbebouwing van Dadizele en is gelegen op de noordoostelijke overgang naar het open ruimtegebied waarbij de Papelandbeek de noordelijke begrenzing vormt. De vallei van de Heulebeek loopt doorheen het gebied.  Gedeelten zijn gelegen in een signaalgebied waarvoor een vervolgtraject werd vastgesteld met te volgen ontwikkelingscenario's. Binnen het rup worden maatregelen genomen rond zorgvuldig ruimtegebruik, waterrobuust bouwen, maximale bezetting, verharding ea. Het gebied dient in samenhang bekeken met het gebied t.h.v. het voormalig Dadizelepark (eveneens signaalgebied).

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
Gemeente Moorslede
Afbeelding