Komen - Perceel AS 5 - Steenbakkerijsite

Leievallei – Parc de la Lys: werkzaamheden Fase 2 (project VALYS)

Voortgang: Projectmanagementstudie in uitvoering – werkzaamheden 2019/2020

Doelstelling/samenvatting:

In het kader van het beleid “Espace Naturel Métropolitain” is de Leievallei een structurerende site van het groene netwerk van de MEL.  Meer dan 1000 ha aan Frans zijde: ERQUINGHEM-LYS, ARMENTIERES, HOUPLINES, FRELINGHIEN, DEULEMONT, WARNETON, COMINES, WERWICQ-SUD, BOUSBECQUES, HALLUIN en NIEPPE.  Een van de doelstellingen is het behoud van de draslanden.
Het doel van de inrichtingen is de opwaardering en hernaturalisatie van de Leie, het behoud van de draslanden, de verbetering van de toegankelijkheid en het comfort van de oevers en de inrichting van de zones die grenzen aan de stedelijke sites.

Comines – Perceel AS 5 link steenbakkerijsite:

Oppervlakte: 2 ha

Consistentie van de inrichtingen: herbestemming en opwaardering van een drasland en aanleg van een pad om een wijk met het jaagpad te verbinden.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Meer informatie

Contact

 

 
Afbeelding