Menen Geluwebeek

In het inrichting- en beheersplan Geluwe-Reutelbeek van 2009 hebben de Provincie West-Vlaanderen, de stad Wervik en de stad Menen de ambitie vastgelegd om de Geluwe-Reutelbeek op te waarderen tot een toegankelijke, groene vinger met een volledige verbinding voor zacht recreatief verkeer tussen Geluwe en Menen.

In het Masterplan Menen, opgemaakt door intercommunale Leiedal in 2014, wordt de Geluwe-Reutelbeek beschouwd als een rode (blauwe) draad die verschillende groene plekjes aan elkaar rijgt door tot een groene parelketting.  Op die manier verademt de Geluwe-Reutelbeek niet alleen het dichte woonweefsel maar geeft de beek ook mogelijkheden voor biodiversiteit en waterbeheer. Bij de opmaak van het Masterplan werd trouwens duidelijk dat er bij de bevolking een sterke vraag is naar meer kwalitatief en toegankelijk groen in Menen.  De bewoners verwezen daarbij naar verlaten restruimtes en kleine pareltjes groen die aanwezig zijn in het weefsel.
De inrichting van de Geluwe/Reutelbeek is één van de deelprojecten binnen het Interreg-project Valys.

Er wordt verder onderzocht om dit gebied te kunnen aankopen, een studie op te maken voor het voorzien van een bos. De stad heeft dit project ook ingediend binnen het subsidiedossier Vlaanderen breekt uit, als quick-win project. Dit gebied ligt bij enkel wijken (4.400 inwoners) waar de inrichting en toegankelijkheid van groen - aanleg van een bos zeker kan bijdragen tot een meer leefbare buurt, anderzijds kan dit gebied ook deels ingezet worden voor waterbuffering. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
stad Menen
Actor
Provincie West-Vlaanderen
Afbeelding