Menen-Oost Uitbreiding

Regionaal bedrijventerrein waar een groenbuffer - mét waterbuffering - werd geïntegreerd in één gebied palend aan het grotere groengebied.  Aanleg werd op een natuurlijke manier gedaan, en er is medegebruik (vb. wandelpaden en platform).

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied
Afbeelding