Natuurbegraafplaats en natte natuur aan Oude Leie


De gronden tussen het huidige kerkhof aan de Hamstraat en de oude Leiemeander Kerkhoek zullen ingericht worden als natte natuur.

In het kader van de toekomstvisie werkt de gemeente al langer het idee om de Oude Leiemeanders dichter bij de burger te brengen via het aanleggen van wandelpaden vanuit het centrum van Olsene. 

Gezien via het project Seine-Schelde Rivierherstel Leie ook concrete plannen bestaan om de gronden aan de binnenkant van de oude Leiemeander, kant Neerhoek-Ponthoek te gaan inrichten als natte natuur en dat ook de oude meander ten Noorden van het projectgebied zou hersteld worden, is het inrichten van de gronden tussen deze 2 meanders als natte grond een meerwaarde voor de streek en voor de fauna en flora op en nabij de Leie, zowel oud als nieuw.

De wandelpaden zouden dan grensoverschrijdend aangelegd kunnen worden zodat burgers steeds meer de weg vinden naar de prachtige natuur zowel vanuit naastliggende gemeentes als vanuit verschillende hoeken binnen onze eigen gemeente.

De totale oppervlakte bedraagt 2,15 ha. Het deel van de grond, dichtst aansluitend bij de bestaande begraafplaats zal over 1/3 van de oppervlakte dus ongeveer 0,7 ha), ingericht worden als natuurbegraafplaats en sterretjesweide.

Dit deel zou dunner bebost aangeplant worden zodat bij elke gelegenheid van begraven van een biodegradeerbare urne een boom of struik uit een vastgelegde keuzelijst kan geplant worden.

Zo wordt deze zone na verloop der jaren ook een dicht gegroeid bos.

Volgens de overstromingskaarten van 2017 is een deel van de percelen gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en het deel dichtst bij de oevers in overstromingsgebied.

De inrichting zal dan ook in 2 gebieden opgesplitst worden.

* Het deel dat buiten de overstromingsgevoelige zone: inrichten als bos met plassen en poelen en wandelpaden die aansluiten bij het parkbos achter het ontmoetingscentrum.  Zo versterken we de oude boskern.

* Het deel dat binnen de overstromingsgevoelige zone: nat hooiland met extra poelen en plassen

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
VLM VMM ANB Aquafin en privé eigenaar van de gronden

Meer informatie

Contact

Sofie Dierick, Centrumstraat 8, 9870 Zulte,

0478/56.39.59,

sofie.dierick@zulte.be

Afbeelding