Natuurinrichtingsproject Scheldemeersen - Avelgem

Natuurinrichtingsproject Scheldemeersen


Langsheen de oevers van de Schelde in West- en Oost-Vlaanderen voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een natuurinrichtingsproject uit in opdracht van de Vlaamse Overheid. Deze projecten willen de oevers van de Schelde zo goed mogelijk inrichten voor de natuur, door betere omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van de fauna en flora.


Natuurinrichting in Avelgem


In Avelgem worden de Scheldemeersen ingericht in functie van herstel van de meersen. Een aantal oude meanders (coupures) krijgen een grasstrook aan de oevers zodat de waterkwaliteit kan verbeteren. Op andere plaatsen zijn er afgravingen gebeurd om een moeraszone te creëren.
 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
VLM
Actor
ANB, gemeente Avelgem
Afbeelding