Onledegoed - Beveren, Roeselare

Realisatie van een verkaveling aansluitend op de Onledebeek.  De verkavelingsaanvraag zal ingediend worden voor de realisatie van maximaal 26 duplex- meergezinswoningen gerealiseerd door een private ontwikkelaar en 80 kavels gerealiseerd door WVI die verkocht worden aan individuele bouwers.  Ter hoogte van de Onledebeek wordt een naastliggend fiets- en wandelpad gerealiseerd in een groen kader.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Trekker
WVI
Actor
WVI
Afbeelding