Openleggen Heulebeek nabij kerk Ledegem

Naar aanleiding van de herinrichting van de Ledegemse Meersen is bij een uitgebreidere screening van de omgeving gestoten op het ingekokerde stukje Heulebeek t.h.v. de kerk van Ledegem. Dit betreft het meest afwaartse stuk Heulebeek WL.28. 2de categorie in beheer bij de provincie West-Vlaanderen. 

Het provinciale project, gericht op een optimalisatie van het bestaande natuurlijke overstromingsgebied op linkeroever van de Heulebeek, iets verder stroomopwaarts gelegen, is de concrete aanleiding geweest om effectief over te gaan tot een voorstel van openlegging. Aan het heringerichte overstromingsgebied is een beperkte recreatieve nevenfunctie gekoppeld, waarbij de hoofdtoegang is gedefinieerd ter hoogte van de kerk van Ledegem. Naast een meerwaarde i.f.v. de beleving van de kerkomgeving, vormt de opengelegde waterloop letterlijk een leidraad om het overstromingsgebied en de ontwikkelde natuur te gaan verkennen. 

Bij de openlegging zal het dak van de betonnen koker worden weggenomen en worden de wanden ervan in zoverre mogelijk, ingekort. De groene linkeroever, richting kerk, vormt de trigger voor de wandelaars richting achterliggend gebied.

Een voorstel van ontwerp werd eerder overgemaakt aan de gemeente Ledegem. Vanuit de gemeente wil men graag een inspraakronde organiseren bij de buurtbewoners. Van zodra dit is gebeurd, en de betrokken bewoners hun goedkeuring hebben uitgesproken, wordt door de provincie een uitvoeringsdossier opgemaakt, en kunnen de werken worden uitgevoerd. 

Engagement
De gemeente Ledegem engageert er zich toe het ontwerpvoorstel voor openlegging van de waterloop terug te koppelen met de betrokken bewoners.
De dienst Waterlopen provincie West-Vlaanderen engageert er zich toe om na goedkeuring van het ontwerp door de gemeente en de bewoners, tegen eind 2022 een uitvoeringsdossier op te maken voor de openlegging van de koker op de Heulebeek WL.28. te Ledegem, aan opwaartse zijde van de Menenstraat.
De dienst Waterlopen provincie West-Vlaanderen engageert er zich toe tegen eind 2023 de werken in kader van de openlegging van de koker op de Heulebeek WL.28. te Ledegem te hebben afgerond.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
provincie West-Vlaanderen
Actor
gemeente Ledegem