Openleggen van de Heulebeek in Gullegem

In het kader van ecologische opwaardering van onze waterlopen is de visie van VMM om zoveel als mogelijk in te zetten op het opnieuw in open bedding aanleggen van ingekokerde waterlopen. Naar aanleiding van een recente inspectie van de koker is duidelijk geworden dat het tijd wordt om bepaald delen van de koker van de Heulebeek onder Gullegem centrum te renoveren. Dit is dan ook het aangewezen moment om een openlegging van de koker, althans ten dele, te gaan onderzoeken. 

Aangezien gemeente Wevelgem zelf speelt met ideeën voor het herinrichten van het centrum van Gullegem (Kerkstraat en omgeving van de Kerk) en er een nieuw Ontmoetingscentrum moet worden gebouwd, is het tijd om de koppen bij elkaar te steken voor een geïntegreerd project om zowel de herinrichting als de openlegging van de koker onder de loep te nemen en op elkaar af te stemmen.

Gemeente zal eerst een voorontwerp van het plein opmaken en nadien zal VMM hierop verder werken voor de openlegging.

Bovendien blijkt uit modellering van de ongewervelden of macro-invertebraten (één van de vijf biologische parameters die goed moet zijn voor Europa) dat de koker in Gullegem een groot migratieknelpunt is. De koker is niet te passeren. Openlegging van de koker is noodzakelijk om meer macro-invertebraten in het stroomopwaartse gebied te krijgen. 

Het openleggen van de koker wordt wel bemoeilijkt door een aantal factoren. Een deel van de koker passeert onder de centrumstraat en onder parkings. Hierdoor zal er waarschijnlijk verlies van aantal parkeerplaatsen zijn bij openlegging van de koker. Een volledige herinrichting van het plein kan hiervoor oplossingen bieden. Een ander deel passeert onder een smal straatje/ wandelpad waar onvoldoende plaats beschikbaar is tussen de bebouwing om de koker te kunnen open leggen. 

Ondertussen is reeds een dossier opgestart om in de meest beschadigde delen van de koker die niet kunnen worden open gelegd, een betonherstelling van de koker uit te voeren. Dit zou in 2022 moeten kunnen uitgevoerd worden.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Vlaamse Milieumaatschappij
Actor
gemeente Wevelgem
Afbeelding