Opwaardering van de Quai Dumont en de Place Becquerelle

De Quai Dumon (rechteroever van de Schelde) en het Place du Becquerelle hebben het voorwerp uitgemaakt van een grootschalig stadsvernieuwingsprogramma met het oog op de herinrichting van deze plaatsen.

De Quai Dumon (rechteroever van de Schelde) en het Place du Becquerelle hebben het voorwerp uitgemaakt van een grootschalig stadsvernieuwingsprogramma met het oog op de herinrichting van deze plaatsen.

Door het autoverkeer te reorganiseren, konden nieuwe ruimten voor voetgangers worden gecreëerd op de Quai Dumon en op het Place du Becquerelle. Het Place du Becquerelle is een belangrijk plein dat op de eerste plaats dienst doet als ontmoetingsplaats voor de gebruikers van de wijk.

Het doel bestond erin deze plaats nieuw leven in te blazen door een directe link te creëren met de kaaien en de Rue Royale.

Net als de Quai Dumon bevindt het Place du Becquerelle zich in een zone met een gedeelde ruimte en vormt het een perfecte aanvulling op de groene inrichtingen op de kaaien.

Openbare ruimte        

Recent gerealiseerd     

STAD TOURNAI

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Actor
Ville de Tournai; SPW

Meer informatie

Contact

Quai Saint-Brice, 35
7500 Tournai - Belgique
+32 69 23 47 01
+32 69 23 47 00
info@ideta.be