Recreatiezone Leihoekstraat

Recentelijk kon de gemeente eigenaar worden van een perceel gelegen in de Leihoekstraat te Machelen. Het perceel is gelegen tussen 2 percelen die reeds eigendom zijn van de gemeente.

Ten zuiden van het nieuwe perceel beschikt de gemeente over een fruitboomgaard, ten noorden van het perceel ligt een niet-toegankelijk bosje.

De site zal herontwikkeld worden met de volgende elementen:

• Het creëren van een opening in de bestaande haag tussen de fruitboomgaard en het nieuwe perceel. Dit als eerste stap in het toegankelijk maken van het nieuwe perceel en het maken van een verbinding tussen bestaand domein en nieuw domein.

• Het creëren van een nieuw wandelpad doorheen het nu niet-toegankelijke bos. Dit nieuwe wandelpad verbindt onder meer de straat en het achtergelegen pad van ANB richting de aanpalende oude Leie. Ook wordt een pad gecreëerd richting het nieuwe perceel.

• Op het nieuwe perceel wordt een hondenlosloopweide aangelegd van +/-1500m²

• Langsheen de Leihoekstraat wordt een nieuwe pluktuin aangelegd die vrij toegankelijk zal zijn.

• Alle gemeentelijk percelen worden verbonden met graspaden waardoor de bezoeker van het gebiedje een wandeling kan maken zonder de Leihoekstraat te moeten gebruiken.

Op de volledige site Leihoekstraat ontstaat zo een mooie natuur-educatieve en recreatieve plek binnen onze gemeente. Zijn dan onder andere aanwezig:

• camper-plaats

• wandelpaden

• hondenloopweide

• hoogstamboomgaard

• pluktuin

• bloemenweide

• insectenhotel

• overdekte ontmoetingsplaats (oude treinwagon)

• speelbosje

• poel

• natuurspeelplaats

• speelheuvels

Het naastgelegen wandelpad ten noorden van deze site zal vergroend ingericht worden zodat de site ook vanop de Brugstraat vlot toegankelijk zal zijn.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Thema
Trekker
Gemeente Zulte

Meer informatie

Contact

Sofie Dierick, Centrumstraat 8, 9870 Zulte, 0478/56.39.59, sofie.dierick@zulte.be

Afbeelding
Afbeelding