RUP Centrum Oost - Ledegem

De opmaak van het RUP beoogt het vervangen van de vigerende BPA’s, BPA ‘Oostlaan’ en het BPA ‘Tuinwijk-Hemelhoek’. De bestemmingen in de verouderde BPA's werden hoofdzakelijk vastgelegd rekening houdende met de toenmalige functies, percelering en indelingen van de individuele percelen. Door hun strikte indeling zijn ze niet meer aangepast aan de huidige manier van bouwen en wonen. Hierdoor ontstaat de nood om de voorschriften te actualiseren en aan te passen aan nieuwe ruimtelijke inzichten.

De ligging van de dorpskern aan de Heulebeek is een kwaliteit die momenteel onderbenut is in de dorpskern. De Heulebeek wordt weggestopt achter tuinen of wordt ingebuisd (bvb. onder parking kerk). De Heulebeek wordt voornamelijk als een bedreiging beschouwd (overstromingen). Nochtans is het ontstaan van het dorp aan de Heulebeek kenmerkend voor het dorp. Hierbij groeide de bebouwing ten noorden verder uit waarbij de zuidelijke vallei grotendeels onbebouwd bleef. Hierdoor reikt de open ruimte tot aan de kerk. De Levrouwhoeve neemt hierbij een bijzondere plaats in omdat ze de schakel vormt tussen het achterliggende overstromingsgebied en het plein t.h.v. de kerk. Er wordt ontwerpend onderzoek ingezet op deze plek om de relatie van de dorpskern met de Heulebeek te optimaliseren.

Het RUP is momenteel in voorontwerpfase.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Trekker
Gemeente Ledegem

Meer informatie

Contact

Vandenbogaerde Eveline
eveline.vandenbogaerde@ledegem.be
Rollegemstraat 132 - 8880 Ledegem
+32 56 89 48 63

Afbeelding