RUP Doomkerke - Ruiselede

De gemeente Ruiselede legt met het RUP de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor Doomkerke vast. Aandacht gaat uit naar een sterke ambitie voor enerzijds een doorgedreven kwaliteit naar bebouwing i.f.v. herstel en behoud van het waardevol dorpsweefsel en anderzijds door een specifieke inspanning naar landschappelijke inpasbaarheid in functie van het omringend waardevol landschap, gekoppeld aan de verdere uitbouw van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Doorheen het gebied lopen enkele waterlopen (o.a. Pachtebeek); ecologische en landschappelijke inrichting van het gebied staat voorop. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
Gemeente Ruiselede
Actor
VLM
Afbeelding