Stadsrandbos Waregem-Wielsbeke

Het Schoondalbos is het toekomstige ‘open stadsrandbos’ van Waregem en Wielsbeke. Hoewel nog in volle ontwikkeling, is het vandaag al een heel gevarieerd landschap met natte weiden, oude zandwinningsputten, recente bossen en landbouwbedrijven langs een oude Leiemeander.
In 2005 bakende men op de grens van Waregem en Wielsbeke een gebied van 240 hectare af waar bos, natuur, landbouw en recreatie alle ruimte zullen krijgen. Stap voor stap wordt dit natuurontwikkelingsproject gerealiseerd. Het uiteindelijke Schoondalbos zal bestaan uit drie kernen van bos- en natuurgraslanden rond de oude Leie-arm van Sint-Baafs-Vijve, de Schoendalebocht en Zavelputten, beiden in Desselgem. Vandaag is een kleine 50 hectare reeds in eigendom of beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. De eerste natuurkern wordt ontwikkeld rond de oude Leie-arm van Sint-Baafs-Vijve. In de winter werden hier de eerste bebossingen starten. De oostelijk gelegen natte weilanden worden beheerd als natuurmeersen. Tussen de kern van Sint-Baafs-Vijve en de Leie heeft de gemeente Wielsbeke een bosje aangelegd voor een toekomstig speelbos. Aan de overkant van de Leie-arm bij Sint-Baafs-Vijve ligt de Schoendalebocht (Desselgem). Het is het hart van de tweede natuurkern die ook erg populair is bij vissers. In 2013 werd hier een 6 ha groot speelbos ingespeeld door de lokale jeugdverenigingen. Het speelbos is bereikbaar via de trakelweg. Achter de begraafplaats Schoendale ligt de derde boskern rond de Zavelputten (Desselgem). In 2008 beplante de stad Waregem hier een eerste bosperceel dat later ook een speelbos zal zijn. Bedoeling is om het gebied rond de Zavelputten verder uit te bouwen als recreatief groengebied. 

In de Leiegoeddreef werd eind 2019 een nieuw bos van 8 ha aangeplant door ANB. 

Op grondgebied Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve) ontwikkelt Agentschap Natuur en Bos een eerste boskern rond de oude Leie-arm van Sint-Baafs-Vijve. Dit maakt deel uit van het project rivierherstel van de Leie. In 2020-2021 wordt hier natte natuur gecreëerd. De oostelijk gelegen natte weilanden zal het agentschap beheren als natuurmeersen. Tussen de kern van Sint-Baafs-Vijve en de Leie heeft de gemeente Wielsbeke een klein bos aangelegd als deel van een toekomstig speelbos.
Vandaag is er al heel wat bedrijvigheid op de oude Leie-arm van Sint-Baafs-Vijve. Dit gebied is bijvoorbeeld erg populair onder vissers. Op de tweede zondag van oktober vinden hier ieder jaar loop- en zwemwedstrijden voor honden plaats. 

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
ANB
Actor
Stad Waregem, Gemeente Wielsbeke
Afbeelding