Stedelijk groen - Tielt

Binnen dit gebied langsheen een oude spoorwegzate en de Marialoopbeek ten zuiden van het centrum van Tielt werd in kader van bosontwikkeling een ontwerp gemaakt een landschappelijk herkenning van de spoorwegzate als fiets- en wandelas centraal staat en dat langsheen de beek het valleigebied landschappelijk wordt ingericht.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Provincie West-Vlaanderen
Actor
Stad Tielt
Afbeelding