Strijd tegen de reuzenbalsemien in het bekken van de Ancre

Het Contrat de rivière Dendre besteedt specifieke aandacht aan het probleem van de invasieve soorten. In het bekken van de Ancre worden al verschillende jaren campagnes georganiseerd ter bestrijding van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de verschillende beheerders van de waterlopen.

De Ancre wordt vanaf de bron (Miclette – Ellezelles) tot aan het Marais Garette (Flobecq) opgevolgd door de coördinatiecel van het CR Dendre. De zijrivieren aan de linkeroever (de Géron en de Forest) worden eveneens opgevolgd. Het stroomafwaartse deel (van het Marais Garette tot aan de samenvloeiing met de Tordoir in Ogy) wordt opgevolgd door het HIT (Provincie Henegouwen).

gebeurt in overleg en in samenwerking met de verschillende beheerders van de waterlopen.

Project locatie

Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Contrat de rivière Dendre
Actor
Province de Hainaut – HIT Communes de Flobecq et de Lessines

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding