Tweelindenstraat - Lichtervelde

Verkavelingsvergunning voor 27 kavels gerealiseerd door
WVI.   De kavels worden verkocht aan individuele bouwers.  Samen met de verkaveling werd naastliggend een parkzone gerealiseerd. Vanuit de parkzone werd een verbinding gemaakt met de bestaande beek en wordt de buffering landschappelijk ingekleed.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
WVI
Actor
WVI
Afbeelding