Venster op de Leie Oude Leiearm Stamphoek - Wielsbeke

Met het RUP werd het gebied ter hoogte van de oude Leiearm, een  gebied voor milieubelastende industrie herbestemd naar natuurgebied. Men beoogt hiermee het behoud van het open ruimtekarakter en het herstel van de van de overgang tussen vallei en rivier. Met deze herbestemming wordt bijgedragen aan het versterken en verder uitbouwen van het natuurverbindingsgebied Leievallei. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
Gemeente Wielsbeke
Afbeelding