Verbinding van twee parken en Site Richir

Leievallei – Parc de la Lys: werkzaamheden Fase 2 (project VALYS)

 

Voortgang: Projectmanagementstudie in uitvoering – werkzaamheden 2019/2020

 

Doelstelling/samenvatting:

In het kader van het beleid “Espace Naturel Métropolitain” is de Leievallei een structurerende site van het groene netwerk van de MEL.  Meer dan 1000 ha aan Frans zijde: ERQUINGHEM-LYS, ARMENTIERES, HOUPLINES, FRELINGHIEN, DEULEMONT, WARNETON, COMINES, WERWICQ-SUD, BOUSBECQUES, HALLUIN en NIEPPE.  Een van de doelstellingen is het behoud van de draslanden.

Het doel van de inrichtingen is de opwaardering en hernaturalisatie van de Leie, het behoud van de draslanden, de verbetering van de toegankelijkheid en het comfort van de oevers en de inrichting van de zones die grenzen aan de stedelijke sites.

 

Armentières en Houplines – Verbinding van de twee parken en herbestemming van de Site Richir

Oppervlakte: 2 ha

 

Consistentie van de inrichtingen: hernaturalisatie van door de mens gewijzigde zones en creatie van een toegang tot de Leievallei – Parc de la Lys

Project locatie

Watersysteem
Gebied
Afbeelding