Vernieuwde spoorwegbedding 85 langs Daalbeek en Spoorweglaan Zwevegem-Sint-Denijs

Het Oliebergpark werd aangelegd en open gesteld voor het publiek in 2000 als Millenniumpark. Door het verleggen van het tracé van het kanaal ontstond ter hoogte van de woonwijk Olieberg, Moen een restruimte van circa 5 ha. De zone vormt nu een buurtpark met zicht op het kanaal. Het Oliebergpark bevat een diversiteit aan mogelijkheden voor stille recreatie en evenementen, direct bruikbaar voor de bewoners van Moen. Daarnaast is de groenzone ook een habitat voor flora en fauna. In de verhoogde boszone zijn de oude bermen van het voormalige kanaal nog zichtbaar. Het Oliebergpark vormt een groene stapsteen tussen het kasteelpark van Bossuit en de Scheldemeersen enerzijds en het Orveytbos te Moen anderzijds.  Aan het Sint-Pietersbrugje, met paaiplaats aan het sas in Moen- Kraaibosstraat, is ook het oude gabarit van het kanaal zichtbaar.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Actor
Gemeente Zwevegem en De Vlaamse Waterweg

Meer informatie

Contact

Dienst Groen, natuur & landschap

Blokkestraat 29/1

8550 Zwevegem               

Afbeelding
Afbeelding