Capillairen

Het landschap van de “capillairen” is een van de hoofdkarakteristieken van de eurometropool. Door hun eigen definitie, kruisen zij het hele territorium als een soort gewoven oppervlak, stromend doorheen elke gemeente, van de dichter bebouwde stedelijke gebieden naar de rurale dorpen.

Capillairen netwerk van de eurometropool (beken en grachten)

Capilaires, ruisseaux, fossés

Het landschap van de “capillairen” is een van de hoofdkarakteristieken van de eurometropool. Door hun eigen definitie, kruisen zij het hele territorium als een soort gewoven oppervlak, stromend doorheen elke gemeente, van de dichter bebouwde stedelijke gebieden naar de rurale dorpen.

Het capillaire systeem is een palimpsest, het resultaat van een langdurige modificatie dat zowel de natuurlijke waterlichamen – zoals afgesneden meanders, vijvers, meren, infiltratie gebieden en door de mens gemaakte infrastructuren – drainagesysteem, netwerk van greppels, sloten, water opslag bassins als riolering omvat. Natuurlijke waterlichamen zijn overblijfsels van het oorspronkelijke natuurlijke riviersysteem maar werden vaak afgesneden van dit systeem, waardoor ze hun voormalige rol verloren.