Corridors

De corridors zijn de ruggengraat van de Blauwe Ruimte. Met meer dan 300 kilometer binnen het grondgebied van de eurometropool definiëren ze een blauw netwerk, dat dieper onderzocht werd in 2016. 

Corridors en hun capaciteit via waterwegen in 2025 (i.r.t. Seine-Nord)

Corridors, Seine-Nord, transport via waterwegen

De corridors zijn de ruggengraat van de Blauwe Ruimte. Met meer dan 300 kilometer binnen het grondgebied van de eurometropool definiëren ze een blauw netwerk, dat dieper onderzocht werd in 2016.

Met het gebruik van de term -corridors, groeperen we de hoofdwaterwegen (zoals geïdentificeerd op het internationale platform van de Schelde) en degenen die bevaarbaar zijn of waren gedurende de afgelopen eeuwen (in tabel II).

Niettemin zijn de corridors van verschillende aard: de natuurlijke waterlopen (La Marque bijvoorbeeld), tot de gekanaliseerde rivieren (Lys, Marque Urbaine, ...) tot de compleet kunstmatige kanalen (le Canal de l’Espierre, le Canal Bossuit Kortrijk, ...) die gebouwd werden vanaf de dertiende tot het einde van de negentiende eeuw en afzagen van de natuurlijke topografie, met het doel om de handelsroutes en de hoofdstromen te vervolledigen om industrieën in de regio te voeden (voornamelijk steenkool en textiel).