De Seine-Scheldeverbinding en haar lokale ontwikkelingsopportuniteiten

Bij het plan om het Seine- en het Scheldebekken binnenkort met elkaar te verbinden voor schepen met grote tonnages rijst de vraag hoe de regio en de deelgebieden alle opportuniteiten die deze nieuwe infrastructuur meebrengt, het best kunnen benutten.

Bij het plan om het Seine- en het Scheldebekken binnenkort met elkaar te verbinden voor schepen met grote tonnages rijst de vraag hoe de regio en de deelgebieden alle opportuniteiten die deze nieuwe infrastructuur meebrengt, het best kunnen benutten.

De financiering en de uitvoering van 107 km aan nieuwe infrastructuur vormen een grote uitdaging waarbij de overheden actief betrokken zijn. Die focus op de realisatie van het Kanaal Seine-Nord Europe neemt echter niet weg dat het volledige waterwe- gennet van de regio Hauts-de-France een nieuw belang heeft verworven voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Dit waterwegennet met de grootste dichtheid in Frankrijk verbindt reeds de belangrijkste steden van de regio waar de Métropole Européenne de Lille deel van uitmaakt, met de grote Noord-Franse en Belgische zeehavens. Dankzij dit nieuwe tracé zal er eveneens een verbinding met het bekken van Parijs tot stand komen. Daardoor zal het netwerk een nog belangrijkere plaats innemen in het regionale stedelijke systeem en meer bepaald in het grootstedelijk gebied Lille, en uitgroeien tot een belangrijke factor voor regionale ontwikkeling.

In dat kader wenst het Agence de développement et d'urbanisme van Lille Métropole gebruik te maken van de competenties van de leerstoel stedelijke economie van de ESSEC Business School om samen na te denken over de voorwaarden om ten volle van de voordelen van die nieuwe infrastructuur te kunnen genieten. Een team van docenten en studenten gaat nu het advies inwinnen van tal van deskundigen op het vlak van transport, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling, maar ook van de strategieve- rantwoordelijken van de verschillende betrokken gebieden in Hauts-de-France en België.

Een collectieve strategische reflectie heeft het mogelijk gemaakt om de verschillende strategische assen van die ontwikkeling in kaart te brengen:

1) De waterweg als "industriële, logistieke (en energie)snelweg" van de regio
2) De waterweg en de strategieën op het vlak van zee- en binnenhavens
3) De ontwikkeling van de waterweg en afstemming met de grootstedelijke en regionale transportvoorzieningen 4) De waterweg en het territoriale marketingbeleid voor de regio
5) De waterweg als opportuniteit om het riviertoerisme te ontwikkelen
6) De waterweg en de evolutie van de grensoverschrijdende strategie (waarbij stakeholders zijn betrokken) 7) Hoe een strategie voor grondbeheer en ruimtelijke ordening langs de waterweg ontwikkelen?

Dat partnerinitiatief maakt het mogelijk om de eerste conclusies die in dit document worden samengevat, gezamenlijk te bespreken.

Downloadbaar bestand:
NL
Downloadbaar bestand:
FR