Interreg IVa project Corrid'or

De uitdaging voor de projectpartners is een groene zone en een park ontwikkelen in de rand van de stad. Daarmee verbeteren ze de biodiversiteit en geven ze de vallei een grensoverschrijdende identiteit die resulteert in een waardevol “Grensoverschrijdend park van de Leievallei”.

Acties:

CORRID’OR grensoverschrijdend landschapspark Leievallei

 

De Leievallei, een van de groene en blauwe assen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, ligt midden in een sterk verstedelijkte omgeving. Deze verstedelijking veroorzaakt een hoge vastgoeddruk en schept hoge verwachtingen naar recreatieve ruimtes. De uitdaging van de partners is een groene zone en een park ontwikkelen in de rand van de stad. Daarmee verbeteren ze de biodiversiteit en geven ze de vallei een grensoverschrijdende identiteit die resulteert in een waardevol “Grensoverschrijdend park van de Leievallei”.

 

De partners stellen een deskundigenteam samen en betrekken hen op verschillende manieren bij het project. Via terreinbezoeken en workshops licht de groep de uitvoering en het beheer van inrichtingsplannen toe en formuleert concrete voorstellen om de inrichtingen aan te passen aan de grensoverschrijdende identiteit van de vallei. Omdat er verschillende opvattingen bestaan omtrent de inrichting van de vallei, doen de partners een beroep op een extern bureau, dat alle opvattingen analyseert en samenvat. Op basis daarvan stellen de partners een charter op dat ze samen met de beleidsverantwoordelijken ondertekenen. De partners bekijken welke instrumenten nodig zijn om de vallei in te richten. Daartoe bestuderen ze juridische en methodologische inrichtingsmaatregelen en beheerscontracten in beide regio’s. Ten slotte voeren de partners investeringen uit om, waar nodig, de routes te verbeteren en in onbruik geraakte sites opnieuw in te richten. Zo liggen er over de hele vallei rustplaatsen en observatiepunten verspreid. Ook de bewegwijzering wordt voor beide landen zo veel mogelijk geharmoniseerd.

overzicht projectgebied Corrid'or

Leievallei - Parc de la Lys