Kanaal Seine-Noord

Grootschalige verbinding via een nieuw kanaal tussen het bekken van Parijs en het Benelux-netwerk.