Homepage

Ambities

Blauwe ruimte

Het blauwe park van de Eurometropool

Denken, dromen, doen

We stellen vast dat er heel wat uitdagingen liggen rond het water. Maar ook stellen
we vast dat er al heel wat gebeurt in en rond deze blauwe ruimte.
We hebben de voorbije tijd met de werkgroep, met studenten en met bevlogen
onderzoekers onze verbeelding aan het werk gezet, op zoek naar wat het blauwe
park zou kunnen worden.
Dit is ook de inzet van deze publicatie: als je realisaties, plannen, ambitie en
dromen intelligent verbindt, dan kan je iets heel bijzonder realiseren: het blauwe
park van de eurometropool.

Blauw

Blauw slaat op het netwerk van rivieren, kanalen, beken, grachten waarmee onze streek dooraderd is en onze ondergrondse waterlagen waaruit wij ons met water bevoorraden.  Water dat zich niets aantrekt van staatkundige grenzen. Water dat zonder onderbrekingen vloeit en dat mensen, dieren en planten toelaat om zich langs de oevers grenzeloos te bewegen.

De Eurometropool moet kunnen beschikken over een robuust watersysteem dat in staat is om klimaat- en andere schokken op te vangen. Dit watersysteem beschermt de ecosystemen, beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater. Het voorziet in irrigatie en drainage.

Park

Park refereert naar groene ruimte, een ruimte voor rust, ontspanning, feest en cultuur. Een groene ruimte waar de bevolking van de Eurometropool nood aan heeft en waar nu op verschillende plaatsen al volop aan gewerkt wordt. Een park vol met wandelwegen, fietsroutes en ecologische corridors. Een park waar wij van het water, de boten, het vissen kunnen genieten. Een park dat ons samenbrengt.

In ontwikkeling

Ons netwerk van waterlopen is in volle ontwikkeling. Mensen hebben het water terug ontdekt om er heerlijk aan te wonen. Er is weer meer economische activiteit langs het water.  De industrie beseft dat transport van goederen over de weg aan zijn limieten zit en wil meer goederen over het water vervoeren. Dit vraagt bredere rivieren, hogere bruggen, grotere bochtstralen, grotere sluizen. De klimaatopwarming verandert onze relatie met water: wij moeten er zuiniger mee zijn en meer voorraden aanleggen.  Dit zijn opportuniteiten om de waterweg, de oevers en de blauwe ruimte anders in te richten. Een werk dat al aan de gang is op vele plekken.

Slim verbinden

Er zal dus geïnvesteerd worden in en rond het water. Daar willen wij gebruik van maken om werken en initiatieven op een intelligente manier met mekaar te verbinden. Zo kunnen wij er voor zorgen dat werken niet louter een technische doelstelling dienen, maar ook meteen het blauwe park van de Eurometropool verrijken.

ontdek de blauwe ruimte

Open brief aan de bewoners

Hoe lang is het geleden dat u nog langs de Schelde, de Leie, de Deûle of één van de andere tientallen waterlopen in onze regio heeft gefietst of gewandeld?

Het blauwe park van de Eurometropool. Dat is de naam die wij willen geven aan wat ons verbindt. Een aantrekkelijke ruimte. Een ruimte voor mensen. Een ruimte die onze grensregio sterker en zichtbaar kan maken.

Stel je voor.: waterlopen die verbinden, waarlangs je kan stappen en fietsen. Groene sporen van stad naar water. Mensen die van de ene naar de andere regio kunnen stappen, zonder grenzen of belemmeringen. Beweging, rust en feest op de oevers. Helder water, gezonde natuur, zachte recreatie. Een ruimte die goed is voor mensen, dieren en planten.

Dit is de grote ambitie voor deze blauwe ruimte. Wij willen samenwerken om deze ruimte verder te ontwikkelen. Samen, dat is met u. Met overheidsorganisaties, met bedrijven, met verenigingen, met burgers.

Atlas

Kanaal Bosuit-Kortrijk

Visuele prikkels

De atlas geeft een globaal beeld van wat het Blauwe park voor de eurometropool kan betekenen. Deze website loodst je doorheen de diverse aspecten die samen het Blauwe park vorm geven en wil vooral visuele prikkels geven om zelf mee te bouwen aan de verdere groei van de blauwe ruimte. Blauwe en groene structuren zijn immers noodzakelijk voor een duurzame en ruimtelijke kwaliteit waar onze inwoners recht op hebben.
Als je verder gaat grasduinen doorheen de volgende pagina’s, krijg je ongetwijfeld zin om samen met anderen op ontdekkingstocht te gaan. 

Blauwe ruimte

Publicatie

De publicatie is het resultaat van drie jaar intense voorbereiding om het Blauwe park in de kijker te zetten als een federerend project voor de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. Het is tot stand gekomen door de actiegroep ‘Blauwe Ruimte’ en is gebaseerd op de resultaten van de opdracht uitgevoerd door Studie 18 onder leiding van Paola Vigano om de krachtlijnen voor de toekomst op een heldere manier uit te werken. De redactie werd verzorgd door Karel Debaere met medewerking van alle Eurometropool partners.

Blauwe ruimte kaart

Blauwe ruimte kaart

Hoe gebruik ik de kaart?

Naar het voorbeeld van de bestaande Leieparkkaart wordt een digitale Blauwe ruimte kaart opgemaakt. Deze kaartoefening toont alle recente en geplande projecten die een link hebben met de Blauwe ruimte. Dit om zowel de professionele gebruiker als het brede publiek een overzicht te bieden van alle initiatieven die relevant zijn in de context van het ‘Blauwe park van de eurometropool’.

Een basiskaart geeft een overzicht van het grondgebied van de eurometropool met alle waterlopen die deel uitmaken van de Blauwe ruimte. Naarmate je verder inzoomt, krijg je meer detail te zien en zie je de projecten aangeduid in een kleurcode volgens het thema. Door verder te klikken op een project, kom je op een pagina met meer duiding. De diverse projecten zijn ook raadpleegbaar via een zoekfunctie onder projecten.

Blauwe categorieën

Categorieën

De categorieën van inrichting en realisatie zijn:

Bedrijvigheid

Gericht op economische activiteiten zoals bedrijventerreinen maar ook handelszones en individuele vestigingen.

Infrastructuur

Dit zijn de wegen, bruggen, kades, werken aan waterlopen, …

Landschap en natuur

De inrichting in een open ruimte-context rond natuur, groen, landschapsopbouw, …

Recreatie

Recreatieve en toeristische projecten 

Wonen

Projecten gericht op woonontwikkeling of reconversie naar wonen

Erfgoed

Bouwkundig of archeologisch erfgoed, monumenten, musea, …

Publieke ruimte

De inrichting in een (sub)urbane context van openbaar domein als pleinen, esplanade aan het water, openbaar park of groenzone, …