Het blauwe park van de Eurometropool

Het blauwe park van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Met zijn 5440 km aan waterwegen waarvan 300 km bevaarbaar, zijn de groene en blauwe ruimtes nooit veraf. Het Blauwe Park is het resultaat van de wil om een ononderbroken ruimte te creëren tussen de inwoners, het water en de natuur. Het is een aantrekkelijke regio die toegankelijk is te voet, met de fiets of met de boot, zonder onderbrekingen of obstakels.

Het Blauwe Park is een project van lange adem die toerisme, biodiversiteit, economie, transport, ontspanning, hulpbronnen,...mengt.

De 14 partners van de Eurometropool (Staten, regio’s, gemeenschappen, provincies, departementen en intercommunales), het maatschappelijk middenveld en de actoren werkten samen binnen de actiegroep om een territoriale strategie te bepalen rond het water.

 

In de loop der jaren is het project gegroeid en geëvolueerd dankzij participatieve werkzaamheden waaraan onderzoekers, verenigingen, scholen en inwoners van de regio hebben deelgenomen. Zij hebben het Blauwe Park concreet vorm gegeven!

Dit platform biedt u een overzicht van de blauwe verwevenheid die de Eurometropool vormt. Maar die vooral informeert over acties en projecten rond verschillende thema’s ( landschap en biodiversiteit, recreatie, infrastructuur,...) gelegen in de buurt van de waterlopen die het gebied doorkruisen.

De projectenkaart stelt u in staat om de projecten geografisch te situeren. Je kan er ook de kalender raadplegen die de evenementen in het Blauwe Park verzamelt.