Het blauwe park van de Eurometropool

Het blauwe park van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Blauwe ruimte

Blauwe ruimte

Denken, dromen, doen

We stellen vast dat er heel wat uitdagingen liggen rond het water. Maar ook stellen
we vast dat er al heel wat gebeurt in en rond deze blauwe ruimte.
We hebben de voorbije tijd met de werkgroep, met studenten en met bevlogen
onderzoekers onze verbeelding aan het werk gezet, op zoek naar wat het blauwe
park zou kunnen worden.
Dit is ook de inzet van deze publicatie: als je realisaties, plannen, ambitie en
dromen intelligent verbindt, dan kan je iets heel bijzonder realiseren: het blauwe
park van de eurometropool.

Blauw

Blauw slaat op het netwerk van rivieren, kanalen, beken, grachten waarmee onze streek dooraderd is en onze ondergrondse waterlagen waaruit wij ons met water bevoorraden.  Water dat zich niets aantrekt van staatkundige grenzen. Water dat zonder onderbrekingen vloeit en dat mensen, dieren en planten toelaat om zich langs de oevers grenzeloos te bewegen.

De Eurometropool moet kunnen beschikken over een robuust watersysteem dat in staat is om klimaat- en andere schokken op te vangen. Dit watersysteem beschermt de ecosystemen, beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater. Het voorziet in irrigatie en drainage.

Blauwe park

Blauwe park

Park

Park refereert naar groene ruimte, een ruimte voor rust, ontspanning, feest en cultuur. Een groene ruimte waar de bevolking van de Eurometropool nood aan heeft en waar nu op verschillende plaatsen al volop aan gewerkt wordt. Een park vol met wandelwegen, fietsroutes en ecologische corridors. Een park waar wij van het water, de boten, het vissen kunnen genieten. Een park dat ons samenbrengt.

In ontwikkeling

Ons netwerk van waterlopen is in volle ontwikkeling. Mensen hebben het water terug ontdekt om er heerlijk aan te wonen. Er is weer meer economische activiteit langs het water.  De industrie beseft dat transport van goederen over de weg aan zijn limieten zit en wil meer goederen over het water vervoeren. Dit vraagt bredere rivieren, hogere bruggen, grotere bochtstralen, grotere sluizen. De klimaatopwarming verandert onze relatie met water: wij moeten er zuiniger mee zijn en meer voorraden aanleggen.  Dit zijn opportuniteiten om de waterweg, de oevers en de blauwe ruimte anders in te richten. Een werk dat al aan de gang is op vele plekken.

Slim verbinden

Er zal dus geïnvesteerd worden in en rond het water. Daar willen wij gebruik van maken om werken en initiatieven op een intelligente manier met mekaar te verbinden. Zo kunnen wij er voor zorgen dat werken niet louter een technische doelstelling dienen, maar ook meteen het blauwe park van de Eurometropool verrijken.