Watertalks (06.03.20)

We presenteren vier korte maar krachtige 15-minuten presentaties waarin zorgvuldig uitgekozen sprekers hun unieke en hoopvolle kijk op het gebruik van water delen.

Watertalks

‘Sonitum Voda’

door geluidskunstenaar Hans Beckers

"Over de relatie tussen water en mijn werk. Waarom ik water gebruik als instrument en wat water voor mij als kunstenaar en als mens betekent. Op vlak van muziek, geluid, maar ook op vlak van natuurkunde, wetenschap en wat water voor ons betekent als bron van leven."

www.hansbeckers.be

www.champdaction.be

 

‘Water als drijvende kracht voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties’

door Hans Goossens, directeur-generaal De Watergroep

"Geen duurzame ontwikkeling zonder water. Meer dan de helft van de SDG’s zijn direct of indirect gerelateerd aan duurzaam waterbeheer. Met innovatieve projecten voor een klimaatrobuuste watervoorziening illustreert De Watergroep hoe zij invulling geeft aan SDG6 “schoon water en sanitair” en SDG11 “duurzame steden en gemeenschappen”."

www.dewatergroep.be


'Water boetseert het landschap'

door Maarten Gheysen, stedenbouwkundig ontwerper intercommunale Leiedal en doctor-assistent aan de faculteit architectuur van de KU Leuven

"Aan waterlopen geen gebrek in onze contreien. Het blauwe web kabbelt door onze regio als een fundamentele drager. Steden herontdekken de aantrekkingskracht van water en onze grote waterwegen worden uitgebouwd tot volwaardige transportassen. Toch wordt water steeds meer een gegeerd en kostbaar goed. De klimaatverandering dwingt ons om het over een andere boeg te gooien, zowel in de stad als in de open ruimte. Artistieke interventies en verbeeldende ontwerpen kunnen de rol en het belang van water in het landschap en in de publieke ruimte vertellen, water als wegwijzer. Leiedal wil met projecten verwonderen en verbindend werken: tussen plekken, tussen generaties, tussen kunst en landschap, tussen droom en daad."

www.leiedal.be
 

‘Het Blauwe Park van de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai’

door Loïc Delhuvenne, directeur van het Agentschap van de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai, een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking.

"Het Blauwe Park van de Eurometropool is het grootste verbindende project van onze grensregio. Het Blauwe Park staat voor denken : veel uitdagingen én gevaren. Dromen: een zoektocht naar wat het kan worden. Doen : het Blauwe park concreet, zichtbaar maken.

Blauw?
Blauw refereert naar het netwerk van stromen, rivieren, kanalen, beken en ondergrondse waterlagen die onze Eurometropool rijk is.
Water geeft een gemeenschappelijke identiteit aan onze Eurometropool.
Water vormt de basisstructuur van het Blauwe Park.
Water stroomt over de grenzen heen en trekt zich niks aan van obstakels.
Water verbindt mensen, dieren en natuur met elkaar.
Water is de ruggengraat, het skelet waaraan steden en gemeenten zich hechten.

Park?
Park = een vertrouwd begrip en herkenbaar voor iedereen.
Park = groene ruimte.
Park = ruimte voor ontspanning, rust, feest en cultuur.
Park = een ontmoetingsplaats, brengt mensen samen over de grenzen heen.
Park = genieten.

De Eurometropool verbindt met dit project vele thema’s : ecologie, economie, landbouw, landschap, recreatie, cultuur en toerisme."

www.hetblauwepark.eu
www.eurometropolis.eu