Summer school Eurometropool 2.1

Na een eerste reeks van drie internationale Summerschools in 2016 en 2017, over de verschillende aspecten van water : rivieren & kanalen, beken & grachten en de grondwatersystemen onder leiding van Paola Viganò en haar team verschuiven we tijdens deze Summer school de nadruk op de mogelijkheid om de Blauwe Ruimte aan te wenden als een actief instrument voor verandering. Dit zal gepaard gaan met een onderzoek naar de sociale en ecologische breuklijnen die we vinden in het territorium van de Eurometropool.

Summer school Eurometropool 2.1 De Eurometropool: een Blauwe Ruimte in verandering
30 augustus - 8 september 2021, Roubaix

s

Water kent geen grenzen: rivieren, kanalen, beken en grondwater stromen gewoon over en onder de landsgrenzen heen. Daarom is water een essentieel element dat het mogelijk maakt om regio’s over de administratieve grenzen heen te verbinden met elkaar. Het is geen toeval dat de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai water kiest als het centrale thema voor een gezamenlijk regionaal project: de Blauwe Ruimte.

Het gezamenlijke idee van de Blauwe Ruimte is dan ook om te evolueren naar een groot Europees park langs waterwegen, een grensoverschrijdende open ruimte die verschillende landen, regio’s
en talen kan verbinden. Het park verenigt de bewoners in een gemeenschappelijk en duurzaam project rond het water. Het park verbindt en rationaliseert verschillende stedelijke landschappen metelkaar.. Dit gezamenlijke idee heeft de vorm aangenomen van een lopend collectief project dat de voorbije tien jaar binnen de Eurometropool verder werd besproken en ontwikkelt, op meerdere niveaus en door verschillende actoren ( cfr. de tijdslijn van het Blauwe Park : https://www.blauweruimte.eu/timeline).

Het Blauwe Park van de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai is een ononderbroken ruimte die mens, natuur en water verbindt. Een grensoverschrijdend gebied dat 5440 km aan waterwegen telt waarvan 300 km bevaarbaar. De groene en blauwe ruimtes zijn nooit veraf. Het is ook een aantrekkelijke regio die toegankelijk is te voet, met de fiets of met de boot, zonder onderbrekingen of obstakels. Het Blauwe Park is een verbindend project dat toerisme, biodiversiteit, economie, transport, ontspanning, hulpbronnen,... mengt.

De Summer school 2.1 over de Blauwe Ruimte is een moment om ideeën en gedachten uit te wisselen en deze ruimte uiteindelijk te zien als een manier om regio’s, ecologie en beleidslijnen te verbinden en samen te brengen. De summer school bouwt voort op de gestage ontwikkeling van het collectieve idee van de Blauwe Ruimte.

Na een eerste reeks van drie internationale Summerschools in 2016 en 2017, over de verschillende aspecten van water : rivieren & kanalen, beken & grachten en de grondwatersystemen (https://www. blauweruimte.eu/studies) onder leiding van Paola Viganò en haar team ( Chiara Cavalieri, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Michael Stas, Studio Paola Viganò), verschuiven we tijdens deze Summer school de nadruk op de mogelijkheid om de Blauwe Ruimte aan te wenden als een actief instrument voor verandering. Dit zal gepaard gaan met een onderzoek naar de sociale en ecologische breuklijnen die we vinden in het territorium van de Eurometropool.

De Summer school is een belangrijk moment voor deelname aan en ontwikkeling van dit project: veldwerk, overleg met stakeholders, interdisciplinaire workshops, collectieve en participatieve cartografieën en de ontwikkeling van speciale strategieën zullen deel uitmaken van een nog ruimer proces.

Uiteindelijk zal dat proces de aandacht vestigen op de Blauwe Ruimte en deze ruimte aanwenden als een middel voor het opstarten van een grensoverschrijdende dialoog, als een krachtig en collectief beeld van transitie.

De Hogere Onderwijsinstellingen van de Eurometropool (Ensap Lille, KULeuven, UCLouvain, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) staan in voor de coördinatie van de Summerschool.

Docenten: Chiara Cavalieri (UCLouvain) ; Thais Delefortrie (UCLouvain) ; Maarten Gheysen (KULeuven) ; Bénédicte Grosjean (ENSAP Lille) ; Sophie Leemans (KULeuven) ; Erik Van Daele (KULeuven) ; Paola Vigano (Ecole polytechnique de Lausanne).


Van 30.08.2021 - 08.09.2021 (verblijfplaats nader te bepalen)

Wie kan deelnemen?

Studenten van alle landen en diverse disciplines : architectuur, ingenieursstudies, landschapsstudies, sociale en milieuwetenschappen, beeldende kunsten,...

Hoe kandideren?

Stuur een korte motivatie en CV voor 15.05.2021 naar : info@eurometropolis.eu