Aanleg van de site van LEAUCOURT EN MOERASGEBIED

De site van Léaucourt en zijn moerassen werd in 2015 herwerkt in samenwerking met de gemeente van Pecq (gefinancierd door de Europese fondsen INTERREG IV) om families en mensen met beperkte mobiliteit een confortabel en veillig circuit te bieden dat loopt over een aangepaste afstand.  

Het regionale ontwikkelingsbureau IDETA is tussenbeide gekomen en heeft het volledige project opgevat, gevolgd en in werking gebracht. Het nieuwe circuit is voorzien van steigers, bereidbare paden, ontvangststructuur en vertrekt en komt aan bij het Maison de Léaucourt, waarvan de omgeving ook helemaal is herwerkt (terras, parkeerplaats, laadstation voor elektrische fietsen en wagens).  

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Trekker
IDETA
Actor
SPW, Pecq
Afbeelding