Aanleg van kunstmatige paaizones op de betonnen oevers van het Kanaal Blaton-Ath.

Dit project heeft als doel het paaien van vissen in de hand te werken in door de mens sterk beïnvloede omgevingen waar er maar weinig mogelijkheden tot voortplanting zijn. Er wordt een alternatief substraat voor de voortplanting ter beschikking gesteld, waardoor deze kan verbeterd worden evenals het visbestand in de Dender en aanpalende waterwegen.  

In het project wordt de installatie van kunstmatige structuren beoogd voor het afzetten van de eitjes langs de kunstmatikge oevers van het Kanaal Blaton-Ath. Deze structuren bestaan uit frames die op de oevers vertikaal worden vastgemaakt. Hieraan worden bundels van kunstmatige polypropyleenvezels bevestigd. De kunstvezels van de paaigronden vervangen de onderwaterplanten in de rivier als grond voor het afzetten van de eitjes door de fytofiele vissoorten. Elke paaistructuur wordt vertikaal langs de oever vastgemaakt, zodat de scheepvaart hierdoor niet wordt belemmerd.

Medewerkers van de Maison Wallonne de la Pêche en ook leden van de Federatie visserij en viskwekerij van deelstroomgebied Dender en Riviercontract Dender brengen regelmatig een bezoek om vast te stellen dat de paaigronden in goede staat zijn en mogelijk het paaien, de aanwezigheid van dikkoppen en van vissen kunnen observeren.  

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre et Contrat Rivière Dendre
Actor
Maison Wallonne de la Pêche asbl / SPW

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com
MWP : Frédéric Dumonceau 081/411 570 - dumonceau@maisondelapeche.be

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding