Armentières -Près du Hem

Voortgang:

  • Projectmanagementstudie in uitvoering voor validering van het scenario voor het beheer van de sedimenten (doelstelling: werkzaamheden 2020/2022)
  • Projectmanagementstudie in uitvoering voor de werken betreffende de herbestemming van de toegangen (doelstelling: werkzaamheden 2019/2020)

 

Doelstelling/samenvatting:

Kunstmatige waterpartij van 44 ha die in de jaren 70 werd aangelegd op het grondgebied van Armentières aan een oude arm van de Leie voor drinkwatervoorziening. In 1983 maakte de stad Armentières er een recreatiebasis van met een haven; in 2002 werd het ter beschikking gesteld van de MEL. Grote ecologische uitdagingen: rustplaats voor trekvogels. De afgelopen jaren hebben zich grote problemen voorgedaan die verband houden met huidige en vroegere pollutie, alsook met het kunstmatige karakter van de site. De verslechtering van de site vertaalt zich in de verslibbing en eutrofiëring van alle watermilieus – een proces dat de afgelopen jaren versnelde –, waarbij alle gebruik op korte, middellange en lange termijn op de helling komt te staan. Belangrijke grootstedelijke voorziening die zich in een zorgwekkend slechte staat bevindt in het licht van het huidige gebruik, met risico's voor de volksgezondheid. Met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid van Les Prés du Hem bestaat een van de doelstellingen erin de hoofdingang aan de kant van Nieppe in te richten, met betere parkeerfaciliteiten en zonder dat automobilisten door het stadscentrum moeten rijden. Dit zal zorgen voor een hogere zichtbaarheid bij het binnenkomen van de stad.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema

Meer informatie

Contact

 

 
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding