Broelkaai Kortrijk

De kaaimuren op de Broelkaai werden in 1850 aangelegd. Voorheen was dit reeds een plek waar veel schepen gelost werden. Tot 1835 vond je er het pijndershuis, het lokaal van de lastdragers. Dit bevond zich nabij de Leiebrug, op wat toen nog de Gentkaai heette. In de 19de eeuw trad de Leie nog zeer regelmatig buiten haar oevers. Onder meer in 1894 werd de stad eens te meer getroffen door een zware overstroming. Deze overstroming zette een groot stuk van Buda en Overleie blank. Dit was aanleiding tot de verbreding en doortrekking van de Kleine Leie. Waar zich nu de Dam bevindt werd de Leie gedempt en verplaatst naar het noorden. Hierdoor werd het Buda-eiland twee keer zo groot.  De kaden werden verlaagd zodat er direct contact is met het water in de schaduw van de Broeltoerens. Het ontwerp voorziet in een lijnenspel van trappen en niveaus en creëert een plein van gevel tot gevel. Deze nieuwe publieke ruimte wordt gesmaakt door Kortrijkzanen en bezoekers. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
stad Kortrijk
Afbeelding