Bufferbekken Walle

In 2009 werd er een hydraulische studie opgemaakt voor het afwateringsgebied van de Grote Wallebeek. In deze studie werd een duidelijk beeld gevormd van de lokale waterhuishouding en de bestaande knelpunten, Uit deze studie volgden een aantal projecten. De aanleg van een bufferbekken in het ei van Kortrijk was hier één van.

Het bufferbekken zal zorgen voor een vertraagde afvoer van het afgekoppelde hemelwater van het pompstation langs de E17 en de toekomstige bypass van de Klakkaertsbeek op de Grote Wallebeek. Het bufferbekken zal wateroverlast in het centrum van Kortrijk vermijden. 

Door de sterke groei van de tuinbouwschool van Kortrijk en het verdwijnen van een aantal weides in de onmiddellijke omgeving waren zij op zoek naar een nieuwe locatie voor hun dieren. Er werd een samenwerking opgezet tussen de stad, provincie en de school om het bufferbekken zodanig te geconcipieren dat het ook dienst doet als graasweide voor de dieren.

In het bufferbekken zal ook het afstromende water van de autosnelweg opgevangen worden.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Actor
VMM, AWV, provincie West-Vlaanderen, tuinbouwschool

Meer informatie

Contact

Stad Kortrijk, dienst planning en openbaar domein