De aanleg van poelen in waterrijke gebieden

De site waarop het project betrekking heeft, is gelegen in Deux-Acren, langs het jaagpad en de gekanaliseerde Dender. Het betreft een waterrijk weiland van 75 a tussen de Dender, de spoorweg en de Route Industrielle te Lessines, grenzend aan een ophoging van 37 a beplant met populieren en wilgen. De aanwezigheid van een vaargeul, een kleine vijver, een rietveld, de zwarte populier, de bruine kikker en de bosorchis noopt tot een gepast beheer.

Het doel van het project bestaat erin een biotoop te creëren langs de Dender, meer bepaald voor de amfibieën en de libellen, door een permanente poel uit te graven. De werkzaamheden werden uitgevoerd in 2014.
Aangezien de poelen zich langs het jaagpad langs de Dender bevinden, zouden er in de toekomst voor het grote publiek informatieborden geplaatst kunnen worden.
De site waarop het project betrekking heeft, is gelegen in Deux-Acren, langs het jaagpad en de gekanaliseerde Dender. Het betreft een waterrijk weiland van 75 a tussen de Dender, de spoorweg en de Route Industrielle te Lessines, grenzend aan een ophoging van 37 a beplant met populieren en wilgen. De aanwezigheid van een vaargeul, een kleine vijver, een rietveld, de zwarte populier, de bruine kikker en de bosorchis noopt tot een gepast beheer.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Action Nature asbl en Contrat de rivière Dendre

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com
Action Nature asbl : Gérard Thèves 054/58 98 12 – action.nature.lessines@gmail.com

Afbeelding
Afbeelding